Din Kültürü 7. Sınıf 3. Ünite Test-5

AHLAKİ DAVRANIŞLAR-5

1. "Vatanseverlik" kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Vatanseverlik ülkeyi iç ve dış tehditlere karşı korumaya çalışmak demektir.
b) Vatanseverlik ülkenin kalkınması için çalışmak demektir.
c) Vatanseverlik kişisel çıkarlarını her şeyin üzerinde tutmak demektir.
d) Vatanseverlik vatanını karşılıksız sevmek demektir.


2. Allah yolunda ve din, vatan, namus gibi değerler uğrunda mücadele verip hayatını kaybeden Müslümanlara Allah katında verilen mertebe aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şehit
b) Gazi
c) Âlim
d) Padişah


3. Vatan, sadece üzerinde yaşanılan bir toprak olmayıp ayrıca orada yaşayan insanın kimliğinin bir parçasıdır. İnsanlar yaşadıkları topraktan aldıkları kültür ve değerlerle donanır ve milleti meydana getirir. Din, dil, gelenek gibi değerler, üzerinde yaşayan vatandaşlar için yaşadığı toprağı daha değerli kılar ve millet şuuru ile hareket etmeye de aracı olur. Millet şuuruna sahip olan vatansever kişi ülkesine asla ihanet etmez. Memleketini seven insan onu kalkındırıp geliştirecek faaliyetler için çalışır, ülkesine zarar verecek her türlü tutum ve davranıştan uzak durur.
Aşağıdakilerden hangisi paragraftan çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
a) Vatan ve millet sevgisi daha çok çalışmayı ve üretmeyi gerektirir.
b) Ülkenin kalkınmasının temelinde vatanseverlik duygusu yatar.
c) Şuurlu bir vatansever, kültürel değerlerine sahip çıkar.
d) Dini ve manevi değerler, vatanseverlik bilincini zayıflatan ögelerdir.


4. Bilinçli ve duyarlı insanların fakirlere, muhtaçlara, kimsesizlere yardım etmeleri hem yardım eden kişinin Allah'ın rızasını kazanmasına vesile olur hem de toplumda birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının gelişmesine katkı sağlar. Bu da toplumun huzurunu ve mutluluğunu beraberinde getirir. Zaten insan dünya aleminden ahiret alemine göçerken malıyla mülküyle değil, sevaplarıyla göçecektir. Allah'ın huzurunda mal zenginliğinin hiçbir faydası olmayacaktır.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, paragrafta anlatılan konuyla ilişkilendirilemez?
a) Ne verirsen elinle, o da gelir seninle.
b) Birlikten kuvvet doğar.
c) Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.
d) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.


5.
Bir miskini gördün ise
Bir eskice verdin ise
Yarın anda karşı gele
Hak libasın giymiş gibi (Yunus Emre)
Yunus Emre'nin bu dizelerinde vurgulanan ahlaki davranış aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yardımseverlik
b) Vatanseverlik
c) Alçak gönüllülük
d) Saygı
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI
© Telif Hakkı
Sitedeki dokümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Tüm yayınlarımızın tek yasal yayın platformu huseyinarasli.com adresidir.