Din Kültürü 7. Sınıf 3. Ünite Test-5

Felak suresi ve anlamı test
Kazanım 7.3.5.

1. Felak suresinin adını aldığı "felak" sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İbadette riyadan kaçmak
b) Sabah aydınlığı
c) Kış yolculukları
d) Allah'a sığınmak2. Felak suresiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kur'an-ı Kerim'in 113. suresidir.
b) 12 ayetten oluşmaktadır.
c) Nas suresiyle birlikte "muavvizeteyn" olarak adlandırılır.
d) Peygamberimizin yatmadan önce okunmasını tavsiye ettiği bir suredir.3. Bismillahirrahmanirrahim
Kul eûzü birabbil felak. ............... Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. Ve min şerrin neffâsâti fil ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.
Felak suresinde boş bırakılan yeri doğru tamamlayan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
a) Min şerri mâ halak
b) Min şerril vesvâsil hannâs
c) Fesalli lirabbike venhar
d) Melikinnâs


4.
I. Kul eûzü birabbil felak
II. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab
III. Ve min şerri hâsidin izâ hased
IV. Min şerri mâ halak
V. Ve min şerrin neffâsâti fil ukad
Yukarıda ayetleri karışık olarak yer alan Felak suresinin doğru sıralanışı seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
a) I-IV-II-V-III
b) I-IV-V-III-II
c) I-II-III-V-IV
d) I-IV-V-II-III5. Şerife Hanım, Peygamber Efendimizin sünnetinde de olduğu gibi her gece yatmadan önce muavvizeteyn olarak bilinen iki sureyi okumaktadır.
Buna göre Şerife Hanım’ın yatmadan önce okuduğu bu iki sure aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fatiha - Felak
b) Fatiha - Nas
c) İhlas -  Felak
d) Nas - FelakDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı