Din Kültürü 6. Sınıf 4. Ünite Test-4

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Medine Dönemi Test-1
Kazanım 6.4.3.

1. "Suffe" ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Mescid-i Nebi'nin bitişiğinde yer alan odalardır.
b) Burada yetimler, kimsesizler yoksullar barınmıştır.
c) Peygamberimiz burada kalanlara öğretmenlik yapmıştır.
d) Suffe odaları Mekke şehrinde yapılmıştır.2. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin hicretten sonra Medine'de yaptırdığı Mescid-i Nebi'nin toplumsal işlevlerinden değildir?
a) Cemaatle namaz kılınıp dua edilmesi
b) Eğlence, ticaret vb. etkinliklerin yapılması
c) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi
d) Yabancı elçilerin ağırlanması3. Peygamberimiz zamanında yaşayan, Müslüman olarak Hz. Peygamber’i çok kısa bir süre olsa da gören, onun sohbetinde bulunan ve yine Müslüman olarak ölen kimseye verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sahabe
b) Nebi
c) Resul
d) Hükümdar4. Peygamber Efendimizin Medine'de yaşayan tüm dinî gruplarla yaptığı, Medine'yi dış saldırılara karşı birlikte savunmayı ve bu şehirde özgür bir ortam oluşturmayı sağlayan anlaşmanın adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Medine sözleşmesi
b) Akabe biatları
c) Hudeybiye anlaşması
d) Veda hutbesi5. Bedir Savaşı kaç yılında olmuştur?
a) 622
b) 630
c) 625
d) 6246. Bedir Savaşı’nın sebebi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Müslümanların güç kazanmasının Mekkeli müşrikleri rahatsız etmesi
b) Medine'nin ticaret yolları üzerinde olması
c) Mekkeli müşriklerin, Medine'ye hicret eden Müslümanların Mekke'de bıraktıkları kişisel eşyalarına ve mallarına haksız yere el koymaları
d) Müslümanların düşmanlarından Ebu Cehil'in kendi peygamberliğini ilan etmesi7. Peygamber Efendimizin Bedir Savaşı’nda esir alınan müşriklerle ilgili yaptığı uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
a) Müşrikleri cezalandırmıştır.
b) Müşrikleri, her biri on Müslümana okuma-yazma öğretmek şartıyla serbest bırakmıştır.
c) Müşrikleri koşulsuz serbest bırakmıştır.
d) Müşrik esirlerini ağır işlerde çalıştırmak için alıkoymuştur.8. Uhud Savaşı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında 625 yılında gerçekleşmiştir.
b) Peygamberimizin amcası Hz. Hamza bu savaşta şehit olmuştur.
c) Müslümanlar bu savaşta Peygamberimizin sözüne uymanın ne kadar önemli olduğunu kavramışlardır.
d) Bu savaş sonrası Mekke fethedilmiş, Kâbe putlardan temizlenmiştir.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı