Din Kültürü 6. Sınıf 4. Ünite Test-4

HİCRET-1

1. Peygamberliğin on birinci yılında Akabe'de Peygamberimize biat eden altı kişilik grup, hangi şehir halkındandır?
a) Medine
b) Mekke
c) Taif
d) Yemen


2. Peygamberimizin 621 ve 622 yıllarında Medineliler'le yaptığı ve İslam dininin Medine'de hızla yayılmasını sağlayan görüşmelere ne ad verilir?
a) Veda Hutbesi
b) Medine Sözleşmesi
c) Hılful Fudul
d) Akabe Biatları


3. Akabe Biatları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Medineliler Peygamberimiz'e bağlılıklarını bildirmişlerdir.
b) Medineliler Peygamberimizi ve Müslümanları şehirlerine davet etmişlerdir.
c) Akabe Biatları 630 yılında gerçekleşmiştir.
d) Akabe Biatları sonucunda Müslümanlar Medine'ye göç etmişlerdir.


4. Müşriklerin Peygamber Efendimize suikast girişimleri sırasında müşrikleri oyalamak, hicreti kolaylaştırmak amacıyla bütün tehlikeleri göze alarak Peygamberimizin yerine O'nun yatağına yatan kişi kimdir?
a) Hz. Ebu Bekir
b) Hz. Ali
c) Hz. Osman
d) Hz. Bilal


5. Peygamber Efendimiz kaç yılında ve hangi şehire hicret etmiştir?
a) 620 yılında Medine'ye
b) 622 yılında Medine'ye
c) 622 yılında Mekke'ye
d) 620 yılında Taif'e


6. Aşağıdakilerden hangisi hicretin İslam tarihindeki sonuçlarından değildir?
a) Peygamberliğin Mekke dönemi sona ermiş, Medine dönemi başlamıştır.
b) Yesrib şehrinin adı "Medine" olarak değişmiştir.
c) Müslümanlar Mekkeli müşriklerin zulüm ve baskılarından kurtulmuşlardır.
d) Kabe putlardan temizlenmiştir.
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI