Din Kültürü 6. Sınıf 4. Ünite Test-5

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Medine Dönemi Test-2
Kazanım 6.4.3.

1. Peygamberliğin Medine döneminde Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında gerçekleşen savaşların tarihsel sıralaması aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Bedir - Hendek - Uhud
b) Uhud- Bedir - Hendek
c) Bedir - Uhud - Hendek
d) Bedir - Uhud - Hudeybiye2. Hicretin altıncı yılında Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılmıştır. Mekkeli müşriklerin Müslümanları resmen tanıdıkları ilk anlaşmadır. Bu anlaşmanın adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Medine sözleşmesi
b) Akabe biatları
c) Hudeybiye anlaşması
d) Veda hutbesi3. Mekke'nin fethiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Müslümanlar tarafından 627 yılında fethedilmiştir.
b) Müslümanların on bin kişilik ordusuna müşrikler karşı koymamış, önemli bir çatışma olmadan Mekke fethedilmiştir.
c) Kabe putlardan temizlenmiştir.
d) Peygamberimiz genel af ilan edince Mekkelilerin büyük çoğunluğu İslam'ı kabul etmiştir.4. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) vefat tarihi tam ve doğru olarak aşağıdaki şıkların hangisinde verilmiştir?
a) 12 Nisan 632
b) 8 Haziran 632
c) 8 Nisan 630
d) 12 Haziran 6305. Peygamber Efendimizin mübarek kabirlerinin ismi ve bulunduğu şehir, aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Cennetül Bakî - Mekke
b) Ravza-i Mutahhara - Mekke
c) Cennetül Bakî - Medine
d) Ravza-i Mutahhara - Medine6. Peygamber Efendimizin Veda Hutbesi'nde "Ey mü'minler! Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız." dediği emanetler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sünneti
b) Kur'an-ı Kerim ve İslam tarihi kitapları
c) İslam tarihi kitapları ve ansiklopediler
d) Peygamberimizin sünneti ve hadisleri7. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamber Efendimizin İslam'a davet mektubu gönderdiği hükümdarlardan değildir?
a) Bizans İmparatoru
b) İspanya Kralı
c) İran Kisrası
d) Habeşistan HükümdarıDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı