Din Kültürü 6. Sınıf 4. Ünite Test-6

MEDİNE DÖNEMİ-1

1. "Suffe" ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Mescid-i Nebi'nin bitişiğinde yer alan odalardır.
b) Burada yetimler, kimsesizler yoksullar barınmıştır.
c) Peygamberimiz burada kalanlara öğretmenlik yapmıştır.
d) Suffe odaları Mekke şehrinde yapılmıştır.


2. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin hicretten sonra Medine'de yaptırdığı Mescid-i Nebi'nin toplumsal işlevlerinden değildir?
a) Topluca namaz kılınıp dua edilmesi
b) Eğlence, dinlenme vb. etkinliklerin yapılması
c) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi
d) Yabancı elçilerin ağırlanması


3. Hz. Peygamber zamanında yaşayan, Müslüman olarak Hz. Peygamberi çok kısa bir süre olsa da gören, onun sohbetinde bulunan ve yine Müslüman olarak ölen kimseye verilen ünvan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sahabe
b) Nebi
c) Resul
d) Hükümdar


4. Peygamber Efendimizin Medine'de yaşayan tüm dinî gruplarla yaptığı, Medine'yi dış saldırılara karşı birlikte savunmayı ve bu şehirde özgür bir ortam oluşturmayı sağlayan anlaşmanın adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Medine sözleşmesi
b) Akabe biatları
c) Hudeybiye anlaşması
d) Veda hutbesi


5. Bedir savaşı kaç yılında olmuştur?
a) 622
b) 630
c) 625
d) 624


►  sonraki test ›››

Hazırlayan: Hüseyin ARASLI

© Telif Hakkı

Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerine fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.