Din Kültürü 6. Sınıf 4. Ünite Test-6

Nasr Suresi ve Anlamı
Kazanım 6.4.4.

1. Nasr suresinin ilk ayetinde geçen ve surenin adını aldığı "nasr" sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yardım
b) Yolculuk
c) Dostluk
d) Merhamet2. Nasr suresi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kur'an'ın 110. suresidir.
b) Medine döneminde indirilmiştir.
c) 113 ayetten oluşur.
d) "Nasr" yardım demektir.3. "Allah'ın yardımı ve fetih (Mekke'nin fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabb’ine hamd ederek tesbihte bulun ve O'ndan bağışlama dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir." (Nasr suresi)
Metinde anlamı verilen Nasr suresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Yüce Allah bu surede mü'minlere Mekke'ye gidip Kabe'yi tavaf etmelerini emretmiştir.
b) Yüce Allah bu surede Peygamber Efendimize Mekke'den Medine'ye hicret etmesini emretmiştir.
c) Yüce Allah bu surede mü'minlere Ramazan ayında oruç tutmalarını emretmiştir.
d) Yüce Allah bu surede Peygamberimize, kendisine verilen zafer ve nimetler için şükretmesini emretmiştir.4.
Bismillahirrahmanirrahim
İzâ câe nasrullahi vel feth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh. ...............
Nasr suresinde boş bırakılan yer, aşağıdakilerden hangisiyle doldurulursa sure doğru bir şekilde tamamlanmış olur?
a) İnne şânieke hüvel ebter
b) İnnehü kâne tevvâbâ
c) İnneddîne indallahil islam
d) Ve hüve alâ külli şey'in kadîr5. (I)Nasr suresi, Mekke’nin fethi sırasından indirilmiştir. (II)Ancak Medine döneminde indiği için Medenî (Medine’de inen) surelerdendir. (III) Bu surenin, Peygamber Efendimize ilk inen ayetler arasında olduğu belirtilmektedir. (IV)Nasr suresi, Kur’an’ın 110. suresidir.
Nasr suresi ile ilgili verilen metinde yer alan numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IVDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı