Cumhuriyet Dönemi Nesir: Gezi Yazısı

Cumhuriyet öncesi edebiyatımızda "seyahatname" adıyla bilinen gezi yazısı, Divan edebiyatında da örnekleri olan bir türdür. Bu konuda Evliya Çelebi'nin "Seyahatname"si meşhurdur. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda değişik sebeplerle batıya giden yazar ve sanatkârların sayısının artması, diğer taraftan "memleket edebiyatı" akımına bağlı olarak yazarların Anadolu seyahatlerinin artması, gezi yazısı türünde çok sayıda eser verilmesine neden olmuştur.
www.huseyinarasli.com

Cumhuriyet Dönemi Gezi Yazısı Yazarları ve Eserlerine Örnekler

Ahmet Haşim (1884-1933): Frankfurt Seyahatnamesi (1933)

İsmail Habip Sevük (1892-1954): Tuna'dan Batı'ya (1935), Yurttan Yazılar (1943)

Reşat Nuri Güntekin (1889-1956): Anadolu Notları (I. cilt 1936, II. cilt 1966)

Falih Rıfkı Atay (1894-1971): Denizaşırı (1931), Yeni Rusya (1931), Taymis Kıyıları (1934), Bizim Akdeniz (1934), Tuna Kıyıları (1938), Hind (1944), Yolcu Defteri (1946)

Hasan Ali Yücel (1897-1961): Kıbrıs Mektupları (1957), İngiltere Mektupları (1958)


Gezi yazısı örneği: Caddeler - Ahmet Haşim, Frankfurt Seyahatnamesi'nden