Cumhuriyet Dönemi Nesir: Anı (Hatıra)

Cumhuriyet'ten günümüze uzanan süreçte anı (hatıra) türü giderek gelişip zenginleşir ve sayıca büyük bir artış gösterir. Bu olumlu gelişmede, yaşadıklarını yazma ve yayınlama alışkanlığının oluşması, basın-yayın imkanlarının gelişmesi, okur-yazar oranının giderek artması gibi faktörler önemli rol oynar. Cumhuriyet sonrası Türk edebiyatında toplumsal, sanatsal (edebî) ve bireysel türde anılar kaleme alınmıştır. Bu dönemde neredeyse hemen her şair ve yazar anılarını yazmıştır. Anı türünde dikkat çeken isimler; Ahmet Rasim, Halit Ziya Uşaklıgil, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar, Yahya Kemal Beyatlı, Halide Nusret Zorlutuna, Abdülhak Şinasi Hisar, Mehmet Çınarlı'dır. www.huseyinarasli.com


Cumhuriyet Dönemi Anı (hatıra) Yazarları ve Eserlerine Örnekler

Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974): Vatan Yolunda (1957), Atatürk (1977), Politikada 45 Yıl (1968), Gençlik ve Edebiyat Hatıraları (1969), Zoraki Diplomat (1955), Anamın Kitabı (1957)

Necip Fazıl Kısakürek (1905-1983): Benim Gözümle Menderes (1970), Babıali (1975), Cinnet Mustatili (1955), O ve Ben (1974)

Halide Edip Adıvar (1884-1964): Türkün Ateşle İmtihanı (1956), Mor Salkımlı Ev (1963)

Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı 1890-1973): Mavi Sürgün (1971)

Rıza Nur (1879-1942): Hayat ve Hatırâtım (1967)

Abdülhak Şinasi Hisar (1887-1963): Yahya Kemal'e Veda (1959), Boğaziçi Mehtapları (1942), Boğaziçi Yalıları (1954), Geçmiş Zaman Köşkleri (1956)


Anı örneği: Büyük Taarruz - M. Kemal Atatürk, Nutuk'tan.

Anı örneği: Lokanta, Necip Fazıl Kısakürek, Babıâli'den