Konfüçyanizm

• Konfüçyanizm Çinlilerin milli dinlerinden biridir.

• Konfüçyanizm, MÖ 6. yüzyılda Çin’de ortaya çıkan ve Konfüçyüs’ün öğretilerinden oluşturulan ahlak temelli bir dindir.

• Konfüçyüs, Çin’in en etkili düşünürlerinden birisidir fakat hayatı hakkında çok az şey bilinmektedir. Çin’in kadim kültür ve düşüncesine ait klasikleri okuyan Konfüçyüs bu eserlerden çok etkilenir. O, yaşadığı dönemin siyasi ve toplumsal sorunların çözümünü, Çin’in geleneksel değerlerine dönüşle mümkün olduğunu düşünür.

• Konfüçyüs, hayatının son beş yılını meşhur eserlerini kaleme almak ve öğrenci yetiştirmekle geçirir. Konfüçyüs, geçmiş idarecilerinin, Çin’i barış ve huzur içinde nasıl yönettiğini göstermek için çalışmıştır. Barış içinde ve huzurlu bir toplumun oluşması için erdemli ve ahlaki örneklikle yönetilen iyi bir devlet ve hiyerarşik bir toplum anlayışı ile mümkün olduğunu savunur.
www.huseyinarasli.com
• Günümüzde Konfüçyanizm dininin mensubu yaklaşık olarak 350 milyon civarındadır. Bunların büyük bir kısmı Çin’de geri kalanları ise Kore, Vietnam, Tayland, Tayvan ve Japonya’da yaşamaktadır.

• Tanrı İnancı: Konfüçyanizm’de savunulan yeni veya farklı bir inanç bulunmamaktadır. Konfüçyüs yüce varlık için “Tien” kelimesini kullanmıştır. Tien, tabiat düzeninin yöneticisi, üstün bir varlık ve yaratıcı kudret, iyiliğin kaynağı olarak ona inanmıştır. Konfüçyanizm’de Tanrı, düşkünleri korumak için hükümdarlar; Tanrı yolunda insanlara yardımcı olmaları ve ülkenin her yanında huzuru sağlamaları için öğretmenler gönderir. O, yücedir, yerdeki insanlara hükmeder, kötüler çoğalınca hükmü amansız olur.

• Beş erdem: Ciddiyet: Saygı görmek için gereklidir. Cömertlik: Her şeyi elde etmek için gereklidir. Samimiyet: Herkesin güvenini kazanmak için gereklidir. Çalışkanlık: Başarılı olmak için gereklidir. Nezaket: Başkalarını hizmetinde kullanmak için gereklidir.

• Konfüçyanizm’in Ritüelleri: Konfüçyanizm’de ritüellerin çok önemli bir yeri vardır. Bir kişi ancak ritüelleri yerine getirerek erdemli ve üstün insan olabilir. Ritüeller, göğe, yere, atalara tapınma ve Konfüçyüs adına yılda iki kez düzenlenen törenlerin yerine getirilmesinden ibarettir.
www.huseyinarasli.com
• Kutsal Metinleri: Konfüçyüs, yaşarken düşüncelerini yazıya geçirmediği için fikirleri değişmeden günümüze kadar gelememiştir. Onun düşünceleri, ölümünden sonra öğrencilerinin anlattıklarından yola çıkarak derlemiş ve Konuşmalar adlı kitapta yer almıştır. Konfüçyanizm’in kutsal kitapları Beş Klasik ve Dört Kitap’tır.

• Konfüçyanizm’de en meşhur kutsal mekânlar, Konfüçyüs’ün doğum yeri olan Kufu kentinde bulunan Çin’deki “İlk Tapınak” olarak bilinen Konfüçyüs Tapınağı, Konfüçyüs konutu ve Konfüçyüs’ün, ailesinin ve soyluların mezarının olduğu yerdir.

12. sınıf 5. ünite diğer konular için tıklayın ›