Mülk Suresi 23. Ayet

Din kültürü ve ahlak bilgisi 9. sınıf 1. ünite 3. kazanım "Kur'an'dan Mesajlar: Mülk Suresi 23. Ayet"

"De ki: O, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar az şükrediyorsunuz." (Mülk suresi, 23. ayet)

• İnsanı yaratan, bilgiyi ve bilgi vasıtalarını veren Allah’tır.

• İnsanın en ayırıcı özelliği gözlem yapma ve düşünme yeteneğidir.

• Mülk suresi 23. ayette insanı yaratan ve sayısız nimet veren Yüce Allah’a karşı nankörlük yapılmaması istenmektedir.

• En büyük nankörlük duyu organlarını yaratılış amacına uygun olarak kullanmamak, Allah’ın ayetlerine gözlerini ve kulaklarını kapatmaktır.

• En güzel şükür ise nimeti verene, o nimetin cinsinden bir amelle teşekkür etmektir.

• Tarih boyunca insanlar Allah’ın ayetleri karşısında çeşitli tutum ve tavırlar sergilemişlerdir.

• İnkârcı bir tutum sergileyenler hem yaratılıştaki ayetlere gözlerini kapamışlar hem de kendilerine okunan ayetlere kulaklarını tıkamışlardır.

• İslam, insanın sağduyusuna hitap ederek yanlış inanç ve tutumlardan kurtulmasını; hakka ve hakikate teslim olarak yaratılış amacını gerçekleştirmesini ister.

9. sınıf 1. ünite diğer konular için tıklayın ›