Rum Suresi 18-27. Ayetler

Din kültürü ve ahlak bilgisi 10. sınıf 1. ünite 6. kazanım "Kur'an'dan Mesajlar: Rum Suresi 18-27. Ayetler"

18. Ayet: "Göklerde ve yerde her türlü övgü O’na mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de O’nu tesbih edin."
19. Ayet: "O ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle (diriltilip) çıkarılacaksınız."

20. Ayet: "O’nun kanıtlarından biri, sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki çoğalarak yeryüzüne dağılmış beşer topluluğusunuz."

21. Ayet: "Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve ş efkat duyguları yerleştirmesi de O’nun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır."

22. Ayet: "O’nun kanıtlarından biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır."

23. Ayet: "Gece ve gündüz uyuyabilmeniz ve Allah’ın lutfundan nasibinizi aramaya çalışmanız da O’nun kanıtlarındandır. Bunda, dinleyen kimseler için elbette dersler vardır."

24. Ayet: "Yine O’nun kanıtlarındandır ki, korku ve ümit vermek üzere size şimşeği gösteriyor, gökten su indirip ölümünün ardından yeryüzünü onunla canlandırıyor. Gerçekten bunda, aklını kullanan kimseler için ibretler vardır.

25. Ayet: "Göğün ve yerin Allah’ın buyruğu ile düzen içinde durması da O’nun kanıtlarındandır. Sonunda O, sizi (bulunduğunuz) yerden bir çağırdı mı hemen çıkıverirsiniz."

26. Ayet: "Göklerde ve yerde bulunanlar hep O’na aittir, hepsi O’na boyun eğmiştir."

27. Ayet: "Varlığı ilkin yaratan, sonra bunu tekrar eden O’dur ve bu O’nun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat O’nundur. O mutlak galiptir, hikmet sahibidir."


• Rum suresi Mekke Dönemi'nde inmiştir.

• Adını, ikinci ayette geçen Rum kelimesinden almıştır.

• Sure 60 ayettir.

• Surede ağırlıklı olarak şu konular yer alır:

- Ahiret inancının önemi

- Allah'ın birliği ve şirk inancının çürütülmesi

- Allah'ın sınırsız kudretine işaret eden deliller

10. sınıf 1. ünite diğer konular için tıklayın ›