Notre Dame'ın Kamburu (Victor Hugo) Roman İncelemesi

Victor Hugo'nun 1831 yılında yayımlanan romanı, Fransız edebiyatı.

• Romanın ana kahramanlarından olan Quasimodo, yaşadığı mekânla adeta özdeşleşmiştir. O yüzden asıl adı Notre Dame de Paris olan eser, Notre Dame’ın Kamburu olarak da benimsenmiştir.

• Eserde çirkin ve kambur olan kilise zangocu Quasimodo ile Başdiyakoz Frollo’nun çingene kızı Esmeralda’ya olan aşkları, bu kişilerin ruhlarında oluşan ikilemler ve tepkiler romantik bir yaklaşımla işlenmiştir.

• Romanda kişilerin zayıf ve güçlü yönleri bir arada verilmiştir.

• Akıcı ve etkili bir üsluba sahip olan eserde zıtlıklar (çirkinlik ve güzellik, iyilik ve kötülük) belirgin olarak göze çarpar.

• Romanda yazar tarafsız kalmaz, araya girerek duygularını belirtir ve okuyucuyu yönlendirir.