Üç İstanbul (Mithat Cemal Kuntay)

Roman incelemesi.

• Üç İstanbul, Mithat Cemal Kuntay'ın 1938 yılında yayımlanan tarihî romanı. Romanda İstanbul'un üç dönemi 1936 yılından geriye dönerek anlatılır ve Osmanlı İmparatorluğu'nun hangi şartlar altında çöktüğü sergilenir.

• Yazar; eserde bir bölümünü yakın çevresinden seçtiği kahramanlarla II. Abdülhamit, II. Meşrutiyet ve Mütareke dönemlerinin İstanbul’unu anlatmıştır.

• Romanda Adnan karakteri üzerinden toplumun yaşamış olduğu bu üç ayrı dönem ve bu dönemlerde meydana gelen değişim ele alınmıştır.

• Bu üç dönem içerisinde toplumun her yönüyle çürümesi, romana büyük bir başarıyla yansıtılmıştır.

• Üç İstanbul adlı eserin önemli yönlerinden biri, dönemin özelliklerini yansıtacak şekilde birçok mekâna içindeki eşyalarla birlikte yer vermesidir.

• Romanda Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinden değişik portreler yansıtılırken siyaset dünyası, töreler, kullanılan eşyalar, kültür, gelenek gibi birçok alanda İstanbul’a dair ayrıntılar da verilmiştir.

• Türk edebiyatında bir kişinin ya da ailenin değişimini kuşaklar üzerinden anlatan Üç İstanbulgibi başka romanlar da vardır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Kiralık Konak, Orhan Pamuk’un Cevdet Bey ve Oğulları bu tarz romanlar arasında sayılabilir.