İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

İslamiyet öncesi Türk edebiyatının başlangıç dönemi belli değildir. Bilinen en eski metinler Çin kaynaklarında yer alan ve Hun Türklerine ait olan 4.-5. yüzyıllardan kalma metinlerdir. İslamiyet öncesi edebiyatımız 11. yüzyıla kadar sürer. Bu dönemde Göktürk ve Uygur alfabeleriyle özgün eserler verilmiş, başka kültürlerin etkisi altında olmayan Türk kültürü ve sosyal hayatı olduğu gibi işlenmiştir. Bu dönemle ilgili bilgilerin çoğu şu iki kaynaktan elde edilir;

» Uygur Türklerine ait eserler

» Divan-ı Lügati't-Türk (Kaşgarlı Mahmut)


İslamiyet öncesi Türk edebiyatı iki dönemde incelenir;

a) Sözlü Dönem Türk Edebiyatı → Koşuk, sagu, sav, destan

   › Destan

b) Yazılı Dönem Türk Edebiyatı → Göktürk ve Uygur yazıtları