Allah İnancı ve İnsan

• İnanç esasları içerisinde de en başta Allah’a (c.c.) iman gelir. Kur’an-ı Kerim Allah (c.c.) inancını meyve veren bir ağaca benzetmiştir. Bir ayette şöyle buyurulur: "Allah’ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü (iman), kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir." (İbrahim suresi, 24-25. ayetler)
www.huseyinarasli.com
• Düşünceden uygulamaya aktarılmayan bir inanç meyvesiz bir ağaca benzer. Allah’a (c.c.) inanmanın meyve vermesi, imanın insan hayatında kendisini göstermesi demektir. Allah (c.c.) inancı insanların kalplerine yerleşip kuvvetlenince onların davranışlarını etkiler. İnanan insanlar Allah’a (c.c.) karşı kulluk görevlerini yerine getirmeye çalıştıkları gibi insanlık için de daima faydalı olmaya gayret ederler.
www.huseyinarasli.com
• Allah’a (c.c.) inanmak insanın hayatında olumlu değişiklikler yapar. Bunun nedeni imanın; duygu, düşünce ve davranışlar üzerinde etkili olmasıdır.
www.huseyinarasli.com
• Allah (c.c.) inancı sayesinde insan davranışlarına çekidüzen verir. Öncelikle O’nun emrettiği şeyleri yapmaya ve yasakladıklarından kaçınmaya çalışır. İbadetlerini ve kulluk görevleri yerine getirerek Allah’ın (c.c.) razı olduğu bir kimse olmaya gayret eder.
www.huseyinarasli.com
• Allah (c.c.) inancı, ahlaki değerlere kaynaklık eder. Allah (c.c.) inancı, insanı erdemli kılar. İnanan; kendini erdemli görmüyorsa bunu dine değil kendi kusuruna bağlar.

"Onlar ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever." (Âl-i İmran suresi, 134. ayet)

10. sınıf 1. ünite diğer konular için tıklayın ›