Allah'ın Varlığı ve Birliği

• Kuran-ı Kerim akıl ve gözlemle Allah’ın (c.c.) varlığını ve birliğini bulmada bizlere yol gösterir. İnsanların akıllarına ve kalplerine seslenerek ayetlerdeki gerçekleri düşünmelerini ister. Böylece Kur’an insanların Allah’ın (c.c.) varlığıyla ilgili doğru çıkarımlar yapmalarına yardımcı olur.
www.huseyinarasli.com
• İnsanlar, basit çıkarımlarla Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği fikrine kolaylıkla erişebilirler. Hayatta hiçbir şey kendiliğinden ve tesadüfen olamaz. Tüm varlıkları meydana getiren bir sebep bulunur. Her elbise bir terziye, her sıra bir marangoza ve her resim bir ressama ihtiyaç duyar. Ressam olmadan bir resmin meydana gelmesi mümkün değildir. Evren de yoktan var olduğuna göre onu da yaratan bir güç vardır. O da Yüce Allah’tır. "Göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı?" (Gâşiye suresi, 18-20. ayetler)
www.huseyinarasli.com
• Allah'ın varlığı ve birliği hakkında İslam bilginlerinin ortaya koyduğu deliller şunlardır;

Gaye ve Nizam Delili: Bu delil dış dünyada gördüğümüz varlıkların sahip olduğu düzen ve amaçtan hareketle Allah’ın (c.c.) varlığını ve birliğini ispatlamaya çalışır. Kâinatta var olan her şey bir ölçü ve ahenk içindedir. Hücreden insana, atomdan galaksilere kadar mükemmel bir düzen işlemektedir. Evrende bulunan varlıklar madde ve atomdan oluşmaktadır. Dolayısıyla varlıklar kendi başlarına bir düzen oluşturacak güce ve kudrete sahip değildir. Bu bir tarafa, kendilerini bile oluşturamazlar. Karşımızda duran bu harika düzenin ve varlıkların amaçlı hareketlerinin kendiliğinden ortaya çıkması imkânsızdır. Öyleyse bunları tasarlayan bir yaratıcı olmalıdır. İşte bu varlık tüm evreni ve içinde bulunanları yaratan ilim ve kudret sahibi Yüce Allah’tır.
www.huseyinarasli.com
Ekmel (Mükemmel) Varlık Delili: İnsan doğası yüce bir yaratıcıya inanma eğilimi taşır. Bu delil Allah’ın (c.c.) varlığını insanın zihninde oluşan bir düşünceden hareketle ispatlamaya çalışır. Bu düşünce Fârâbî, İbn Sînâ gibi hem İslam hem de Batılı felsefeciler tarafından kabul edilmiştir. Buna göre insanın zihninde mükemmel varlık düşüncesi mevcuttur. Bu düşünce insanın kendi ürettiği bir şey değildir. Böyle bir varlığın mutlaka olması gerekir. İşte bu mükemmel varlık düşüncesi insana kendisi mükemmel olan Allah’tan (c.c.) gelmiştir.

10. sınıf 1. ünite diğer konular için tıklayın ›