İslam İnanç Esaslarının Özellikleri

• İslam’ın inanç esasları sade, açık ve anlaşılabilir mahiyettedir. Fıtrata uygun oldukları için akl-ı selim tarafından kolayca kabul edilir.

• İslam'ın inanç esasları dogmatik değildir. Yani baskı ve dayatmadan uzak esaslardır. İnanan insanlar baskı ve zorlama altında olmaksızın dine gönülden bağlanırlar. Ayrıca İslam inanç esasları hakkında her türlü temellendirme, açıklama ve yorumlama yapılabilmektedir.
www.huseyinarasli.com
• Aklı ve iradesi sağlıklı işleyen her insan İslam inanç esaslarını kavramak ve kabul etmek için kimsenin aracılığına ihtiyaç duymaz. Kendisine Allah (c.c.) tarafından bahşedilen özellikler sayesinde inanç esaslarını kolaylıkla anlar.

• İslam inanç esaslarının benimsenmesinde kişilerin hür iradeleri ve tercihleri gerekir. İmanın, kişiyi ahirette ebedî kurtuluşa ulaştırabilmesi için kişinin kendi iradesiyle gönülden benimsemiş olması gerekir.

• İslam inanç esaslarındaki itidal ve denge ahirette kulun amelleri tartılırken de geçerlidir. Allah (c.c.) aynı zamanda adalet sahibidir ve hiç kimseye zulmetmez. Bununla birlikte ilahi adaletin bir yansıması olarak insanlar yaptıklarının karşılığını ahirette göreceklerdir. Bu yüzden kul Allah’ın (c.c.) rahmetine güvenip sorumluluklarını aksatmamalıdır. Ama O’nun rahmetinden ümidini kesip karamsarlığa da düşmemelidir. Kula düşen korku ve ümit arasında itidalli bir hayat yaşamaktır.
www.huseyinarasli.com
• İslam dini tevhid inancına dayanmaktadır. Tevhid, bir ve tek olmak, birlemek gibi anlamlara gelir. Yüce Allah’ın varlığını ve birliğini kabul edip O’nu tek ve eşsiz yaratıcı olarak kabul etmek tevhid kavramıyla ifade edilir. Kur’an-ı Kerim'in Enbiya suresi, 25. ayetinde, bütün peygamberlerin tebliğ ettiği inanç esaslarının temelinin tevhid inancı olduğu belirtilmektedir.

• İslam’ın inanç esasları bir bütündür. Bu yüzden inanılması gereken şeylerin tamamına eksiksiz bir şekilde inanmak gerekir. İnanç esaslarının bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayan kimseler mümin sayılmaz. Çünkü iman bütünlük ister. Özellikle peygamberler arasında ayırım yaparak bazısını kabul edip bazısını reddetmek tevhid inancına aykırıdır.

9. sınıf 2. ünite diğer konular için tıklayın ›