İslam'da İbadet ve Kapsamı

İbadet: Sözlük anlamı boyun eğme, itaat etme, kulluk etme, tapınma demektir. Terim olarak ise Allahü Teala'ya saygımızı, bağlılığımızı belirtmek, O'na olan kulluk görevimizi yerine getirmek, O'nun emirlerine uyup yasaklarından kaçınmak demektir. Başlıca ibadetler namaz, oruç, zekat ve hac olup bunların dışında Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yapılan her güzel iş ibadettir.

"Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım." (Zâriyat suresi, 56. ayet)

"Yalnız Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol!" (Zümer suresi, 66. ayet)
www.huseyinarasli.com

Başlıca İbadetler:

» Beden ile yapılan ibadetler: Namaz, oruç.

» Mal ile yapılan ibadetler: Zekat, sadaka.

» Hem mal, hem beden ile yapılan ibadetler: Hac.

"İslam beş temel esas üzerine kurulmuştur. Bunlar; Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed'in O'nun elçisi olduğuna inanmak, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve oruç tutmaktır." Hz. Muhammed (s.a.v.)


Hangi Davranışlar İbadet Sayılır: Allah'ın rızasını kazanmak için yaptığımız her güzel iş ve faydalı davranış ibadet sayılır. Örneğin; Yardıma ihtiyacı olan birine yardım etmek, yollardaki eziyet verici şeyleri kaldırmak, ilim öğrenmek ve öğretmek, başkalarının iyiliğini istemek ve hayır dua etmek, Kur'an okumak, kazancımızın helal olmasına dikkat etmek....
www.huseyinarasli.com

Âbit: Kulluk ve ibadet eden. Allah’ın emirlerini içtenlikle yerine getiren. Bütün varlığıyla Allah’a yönelen, İslam dininin gereklerini gerçek anlamıyla yaşayan.


Mabut: İbadet edilmeye layık olan tek varlık, Allah.


Mabet: İbadet edilen yer.
www.huseyinarasli.com

Şirk: Allah'a ortak koşmak demektir. Dinimizde ibadet sadece Allah'a yapılır. Putlara, gök cisimlerine, ateşe vb. tapmak ve bunları Allah'ın yardımcıları veya değişik görevleri olan tanrılar gibi inanmak şirktir.

9. sınıf 3. ünite diğer konular için tıklayın ›