İslam'da İbadetin Amacı ve Önemi

• İbadetlerin ve salih amellerin temel amacı kişiyi Allah’ın (c.c.) rızasına ulaştırmaktır. İnsan Allah’a (c.c.) olan şükür borcunu yerine getirebilmek, O’na olan sevgi ve saygısını gösterebilmek için ibadetlere ihtiyaç duyar. İbadetler, insanın ruhunu yüceltir, onu kötülüklerden arındırır.
www.huseyinarasli.com
• İbadetler, imanın kalpte kök salmasını sağlar. Çünkü ibadetler imanın yaşanması ve tadına varılması demektir.

• İbadet Allah'ın emri olduğu için yapılır. Yalnızca Allah’a ibadet etmek, insanı diğer varlıkların ve kendi arzularının kölesi olmaktan korur.
www.huseyinarasli.com
• İbadetler insan iradesini kuvvetlendiren ve insanı ahlaki sorumluluklar konusunda daha duyarlı olmaya hazırlayan uygulamalardır. Mesela oruç gerçek bir sabır eğitimidir. Namaz, günde beş vakit insanı Allah’ın (c.c.) huzurunda boyun eğdirerek kibirden ve her türlü kötülükten alıkoyar.11 Zekât insandaki mal hırsını terbiye eder, toplumsal dayanışmayı arttırır. Hac zorluklarla mücadeleyi ve kardeşlik bilincini öğretir.
www.huseyinarasli.com
• İbadet, verdiği nimetlerden dolayı Allah'a teşekkür etmektir.

• İbadet, inanan insanı Allah’a (c.c.) yaklaştırır, sıkıntılardan korur. Hayatın zorlukları karşısında bunalıma düşen, ümitsizliğe kapılan insan ibadet sayesinde çıkış yolu bulur.
www.huseyinarasli.com
• İbadet insanı iyiliklere sevk eder, kötülüklerden uzaklaştırır. İbadetler sayesinde yüce yaratıcıyla bağını güçlendiren insan iyiliklere yönelir.

9. sınıf 3. ünite diğer konular için tıklayın ›