İslam'da İbadetlerin Temel İlkeleri

Kur'an ve Sünnete Uygunluk: Kur’an-ı Kerim’de ibadetler hakkında gerekli bilgiler verilmiş, ibadetlerin yapılışı ise Hz. Peygamberin rehberliğine ve uygulamasına bırakılmıştır. Mesela namaz, oruç, zekât, hac gibi ibadetler Kur’an’da açıkça emredilmiş; bu ibadetlerin nasıl yapılacağını ise Hz. Muhammed (s.a.v.) göstermiştir. İbadetler yalnızca Yüce Allah’ın emir ve yasaklarıyla belirlenmiştir ve kişilerin yorumlarına açık değildir. Dolayısıyla ibadetlerin geçerli olabilmesi için Kur’an ve sünnete uygun olması gerekir. Bu sebeple ibadetlerin yalnızca Allah’ın (c.c.) emrettiği ve Hz. Peygamberin açıklayıp gösterdiği tarzda yapılması esastır.
www.huseyinarasli.com
"Kim Resul’e itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur." (Nisa suresi, 80. ayet)

"Namazı benden gördüğünüz şekilde kılın." Hz. Muhammed (s.a.v.)
www.huseyinarasli.com
Niyet: İbadet eden kimsenin niyeti ibadeti yalnız Allah (c.c.) için yapmak olmalıdır. Bu, İslam’ın özünü oluşturan tevhid inancının temelidir. Allah’a (c.c.) inanan bir insan hiçbir şeyi O’na ortak koşmaz, ibadetlerini yalnızca O’nun için yapar, her türlü riyadan ve gösterişten uzak durur. Allah’ın (c.c.) rızasını gözeterek yaşayan bir insan, ibadetlerinde dünyalık bir menfaat beklentisi içinde olmaz. Çünkü ibadetin asıl amacının manevi olgunluğa erişmek, kötülüklerden korunmak ve Allah’ın (c.c.) verdiği nimetlere şükretmek olduğunu bilir.
www.huseyinarasli.com
"Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar." Hz. Muhammed (s.a.v.)
www.huseyinarasli.com
İhlas: İhlas; tutum ve davranışlarda sadece Allah’ın (c.c.) hoşnutluğunu gözetme, sözün öze uyması, riyakârlıktan ve ikiyüzlülükten uzak olmak demektir. Kur'an-ı Kerim'de ibadetlerin ihlasla Allah'a yönelerek yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Buna göre ibadetlerin kabul edilmesi için öncelikle iman, ardından da isteyerek ve gönülden yapılması gerekir. İbadetlerin geçerliliği ve manevi fayda vermesi ancak samimiyetle yapılmasına bağlıdır. Samimiyet, içten olmak demektir. İbadetlerde niyetin saflaştırılması ve Allah (c.c.) rızası dışında bütün diğer düşünce ve beklentilerden arındırılması bir Müslüman için hayat boyu süren bir gayedir. İşte bu temiz ve samimi yöneliş ihlastır.

9. sınıf 3. ünite diğer konular için tıklayın ›