Deizm

• Deizm, Latincede Tanrı anlamında kullanılan "deus" kelimesinden türemiş olup teizmle aynı sözlük anlamına sahiptir. Fakat deizm, Tanrı’nın varlığına inanmakla birlikte zamanla Tanrı’nın yaratma dışındaki sıfatlarını reddeden düşüncenin adı olmuştur. Bu düşünceye sahip kişilere de deist denir.

• Deistler, Tanrı’nın varlığını ve âlemin yaratıcısı olduğunu kabul ederler. Fakat O’nun âleme, insana müdahil oluşunu kabul etmezler, vahyi ve nübüvveti reddederler.
www.huseyinarasli.com
• Deistlere göre kâinat; Tanrı tarafından tasarlanan, hareketi başlatılan, fakat dışarıdan müdahale olmadan doğa kanunlarına uygun şekilde işleyen bir bütünlük olarak kabul edilmektedir.

• Deistlerin bazıları, dünyayı yaratan ama dünyada olup bitenle ilgilenmeyen bir Tanrı’ya inanırken bazıları ise Tanrı’nın evrenle ilgilendiğine ama insandan gelen taleplerle ilgilenmediğine inanmaktadır. www.huseyinarasli.com

• Bir kısım deistler, Tanrı’nın insana müdahalesi olduğunu ama ölümden sonra bir hayatın yani ahiretin olmadığını savunurken bir kısmı ise sadece aklın onayından geçen bir dine "evet" demektedir.

• Deistlerin aksine İslam dinine göre Yüce Allah’ın yaratması, her an devam etmektedir. Allah (c.c.), evreni yaratmış ve seçtiği peygamberler aracılığıyla insanlara doğru yolu göstermek için vahiy göndermiştir.

"Göklerde ve yerde bulunan herkes O'ndan ister. O, her an yaratma hâlindedir." (Rahman suresi, 29. ayet)

11. sınıf 4. ünite diğer konular için tıklayın ›