Materyalizm

• Materyalizm "maddecilik" demektir ve Latince "materya" kelimesinden türemiştir. Bu düşünceye sahip kişiye materyalist denir.

• Materyalizme göre var olan her şey maddeden ibarettir. Maddeden bağımsız fizik ötesi bir alan yoktur. www.huseyinarasli.com

• Materyalizm başta Tanrı inancı olmak üzere yaratılış, melek, vahiy, peygamberlik, kutsal kitaplar ve ahiret gibi dinî inançları kabul etmez. Yani özünde ateist bir düşünce sistemidir.

• Materyalizm günümüzde siyasi, sosyal, ekonomik, vb. birçok alanda etkisini gösterir. Zenginlik, gösteriş, yüksek makam vb. unsurlar hayattaki başarının göstergeleri olarak görülmektedir. Bireylerin bitmek bilmeyen bu istekleri ise toplumda birçok sorunlara yol açmaktadır.
www.huseyinarasli.com
• İslam öncesi cahiliye döneminde de bunlara benzer "Dehriler" denilen bir topluluk vardı. Bunlar; maddenin başlangıcının olmadığına inanır, her şeyin Allah’tan (c.c.) bağımsız bir şekilde gerçekleştiğini ileri sürer, hayatı basit bir oluş ve yok oluş olarak görürlerdi.

• Kur’an-ı Kerim’e göre bütün kâinat, Yüce Allah’ın iradesiyle kendine has işleyiş kanunlarıyla birlikte yaratılmıştır.

"O; yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır..." (Haşr suresi, 24. ayet)

11. sınıf 4. ünite diğer konular için tıklayın ›