Pozitivizm

• Pozitivizm, Fransızcada "gerçek, kanıtlanmış, olumlu" gibi anlamlara gelen "positif" kelimesinden türetilmiştir. Auguste Comte tarafından kurulan Pozitivizm (olguculuk); dini ve metafiziği, insanlığın ilerlemesini engelleyen bilim öncesi düşünce tarzları olarak gören ve sadece modern bilimi temele alan dünya görüşünün adıdır.

• Pozitivizm, din ile bilim arasına kesin sınırlar koyar ve dinin inançları bilimsel alandan uzaklaştırır. Dine dayalı verilerin yerini sadece bilimsel verilerin almasını öngörür.
www.huseyinarasli.com
• Pozitivizme göre bilimsel bilgi insanın her türlü ihtiyacını karşılayacaktır. Bilim zamanla her bakımdan insana tatmin edici bir çevre yaratma imkânı sağlayacaktır.

• Bu düşünceye göre din, toplumun ilkel dönemlerinde bir ihtiyacı karşılamış olabilir ama bilimin ilerlemesiyle birlikte artık dine ihtiyaç kalmamıştır.

• İnsanın inanma ve yüce bir varlığa sığınma ihtiyacı hiçbir zaman ortadan kalkmaz. Çünkü insan aklı, kalbi, ruhu, inancı, arzuları, estetik vb. pek çok yönüyle bütün bir varlıktır.

• İslam’a göre din, bilimi teşvik eder ve bilimin ilerlemesini destekler. Kur'an'ın pek çok ayetinde insanın düşünmesi, aklını kullanması, gözlem yapması istenmiş ve bu sayede insan bilime yönlendirilmiştir. www.huseyinarasli.com

"Kuşkusuz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır." (Bakara suresi, 164. ayet)

11. sınıf 4. ünite diğer konular için tıklayın ›