Din Kültürü 12. Sınıf 5. Ünite Özet

Hint ve Çin Dinleri: Hinduizm, Budizm, Konfüçyanizm, Taoizm konuları ile ilgili ders notları, kısa özetler, testler, değerlendirme sınavları...

HİNT VE ÇİN DİNLERİ
• Hinduizm
• Budizm
• Konfüçyanizm
• Taoizm
• Ünite Değerlendirme Testi


BİR BİLGİ

Hindistan’ın kuzeydoğusunda, şimdiki Nepal’in bulunduğu bölgedeki Sakya kabilesi yöneticisinin çocuğu olarak MÖ 563’te doğan Prens Gautama, saray eğlenceleri içinde yaşarken yirmi dokuz yaşına geldiğinde acılar karşısında ruh sükûnetini yitirmeyen bir keşişten etkilenerek gerçek hayatın saraydakinden farklı olduğunu anladı. Sarayı, karısını ve oğlunu terk ederek altı yıl boyunca tek başına çileli bir hayat yaşamayı seçti. Ardından, aşırı zevk düşkünlüğü gibi dünyadan uzak bir hayat yaşamanın da insanı gerçeğe ulaştıramayacağını anladı. Bodhi ağacı denilen bir tür incir ağacının altında düşünce hâlinde iken aydınlanmaya erişti. Bu iki hayat dışında başka bir yol, "orta yol" olabileceği kanaatine vardı. Vardığı bu orta yolu da "Sekiz Dilimli Yol" olarak açıkladı. Bu orta yol, kişiyi Nirvana’ya ulaştıracaktı. Nirvana’ya ulaşmak için kötü huylara sahip benliği, arzu ve ihtirası yok edip olgunluğa kavuşmak gerektiğini düşünmekteydi.