Edebî Sanatlar

EDEBÎ SANATLAR

Teşbih

İstiare

Teşhis ve İntak

Mecaz-ı Mürsel

Kinaye

Tevriye

Tezat

Tekrir

Telmih

Cinas

Tariz

Tecahül-i Arif

İstifham

Hüsn-i Talil

Tenasüp

Leff ü Neşr

Mübalağa

Seci

Aliterasyon

Asonans

İştikak

Nida

Sehl-i Mümteni

Akrostiş

Akis

Terdit

Kat'

Muamma-lügaz

© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar, sadece kendi okullarında derslerine girdikleri öğrencileri için fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.