Din Kültürü 7. Sınıf 3. Ünite

Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)


HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V.) İNSANÎ YÖNÜ

• Hz. Muhammed (s.a.v.) de bizim gibi bir insandı. Mekke'de bir anne ve babadan dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik dönemlerini yaşadı. Evlendi, çoluk çocuk sahibi oldu. Ömrü sona erince de vefat etti.
www.huseyinarasli.com
• Peygamberimiz yaşamı boyunca normal bir insanın karşılaşabileceği birçok durumla karşılaştı. Yeri geldi sıkıntı çekti, fakirlik gördü, üzüldü, yakınlarını kaybetti. Yeri geldi sevinçli anları oldu.

» devamı için tıklayınHZ. MUHAMMED'İN (S.A.V.) PEYGAMBERLİK YÖNÜ

Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah'ın kulu ve peygamberidir. O'nun diğer insanlardan ayrılan en önemli vasfı, Allah'tan vahiy almasıdır. O, Allah'tan aldığı emirleri, yasakları, bilgileri insanlara tebliğ etmekle görevlidir. www.huseyinarasli.com

Hz. Muhammed (s.a.v.) Son Peygamberdir: Hz. Muhammed, Allah'ın insanlara gönderdiği son peygamberdir. Allah, peygamberimizden sonra yeni bir peygamber ve kutsal kitap göndermeyecektir. Peygamberimizin bizlere tebliğ ettiği ilkeler evrenseldir, yani tüm insanlık için geçerlidir.

» devamı için tıklayınÖrnek Sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin insanî yönünü gösteren bir durum değildir?
a) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bir anne babadan dünyaya gelmesi
b) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çocukluk ve gençlik dönemlerini yaşaması
c) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) evlenmesi, çocuk sahibi olması
d) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) vahiy alması


2. "De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım..." (Kehf suresi, 110. ayet)
"(Ey Muhammed) Şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar da öleceklerdir." (Zümer suresi, 30. ayet)
Yukarıda verilen ayetler ışığında aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılır?
a) Hz. Muhammed (s.a.v.) insanlara ölümden sonra ahiret hayatının varlığını haber vermiştir
b) Hz. Muhammed (s.a.v.) doğup büyümüş, evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş, ömrü sona erince vefat etmiştir
c) Hz. Muhammed (s.a.v.) şüpheli şeylerden uzak durmuş, araştırmayı, okumayı teşvik etmiştir
d) Hz. Muhammed'e (s.a.v.) Allah tarafından bazı insanların ölüm tarihleri bildirilmiştir

1-D,  2-B