Din Kültürü 7. Sınıf 3. Ünite

Ahlakî Davranışlar: Bu ünitede sırasıyla; "Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar", "Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Salih (a.s.)", "Bir Sure Tanıyorum: Felak Suresi ve Anlamı" konularına yer verilmiştir.

3. ÜNİTE AHLAKİ DAVRANIŞLAR
• Güzel Ahlaki Davranışlar
• Hz. Salih (a.s.)
• Felak Suresi ve Anlamı


1. Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. Kazanımda; “adalet”, “dostluk”, “dürüstlük”, “öz denetim”, “sabır”, “saygı”, “sevgi”, “sorumluluk”, “vatanseverlik” ve “yardımseverlik” değerleri, ilişkili oldukları tutum ve davranışlarla birlikte ele alınır.

2. Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir.

3. Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir.

4. Hz. Salih’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. Kazanım, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

5. Felak suresini okur, anlamını söyler. Felak suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.

© Telif Hakkı

Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerine fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.