Din Kültürü 5. Sınıf 1. Ünite Allah İnancı (Özet)

Allah Vardır ve Birdir

Allah vardır ve birdir. O eşi ve benzeri olmayandır. Yüce Allah'ın mükemmel sıfatları Kur'an'ın bir çok yerinde anlatılmıştır. Evrendeki, güneş sistemindeki, dünyadaki, doğadaki, insan vücudundaki, canlılar arasındaki uyum ve düzen, Allah'ın varlığının delillerinden birisidir. Allah'ın varlığı ve birliği inancına "tevhit inancı" denir. Tevhit inancı ise Kur'an-ı Kerim'de İhlas suresinde özetlenmiştir.

"Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu..." (Enbiya suresi, 22. ayet)


Allah Yaratandır

Allah her şeyi bir düzen ve ölçüye göre yaratmıştır. Bu yaratma iki türlüdür. Birincisi yoktan var etmek olan yaratmadır. Örneğin Allah evreni yoktan var etmiştir. Yaratmanın diğer biçimi ise var olandan başka bir şey yaratmaktır. Örneğin gökler ve yer bitişik iken ayrılmış, yeryüzü canlıların yaşaması için uygun bir hale getirilmiştir. Allah'ın yaratması süreklidir.


Allah Rahman ve Rahimdir

"Rahman" ve "Rahim", Allahü Teala'nın Esmaül Hüsna'sındandır. Yani 99 güzel isminden iki isimdir. Rahman, müslüman olsun ya da olmasın dünyada yaşayan bütün yaratılmışlara rızık veren, onları sayısız nimetler ile donatan demektir. Rahim ise ahirette sadece müslümanlara merhamet eden demektir. www.huseyinarasli.com


Allah'ın Semi, Basar, İlim, Kudret Sıfatları

Semi': "İşitmek, duymak" demektir. Yüce Allah her şeyi işitir. O'nun işitmesi yaratılmışların işitmesi gibi sınırlı ve eksik değildir. O, gizli ve açık söylenenlerin hepsini aracısız olarak işitir.

Basar: "Görmek" demektir. Yüce Allah her şeyi görür. Hiçbir şey O'nun görmesinden gizli kalmaz. İnsanların ve diğer canlıların görmesi ise sınırlı ve eksiktir.

İlim: "Bilmek" demektir. Allah'ın ilmi sınırsızdır, sonsuzdur ve her şeyi kuşatmıştır. Evrende hiçbir olay O'nun bilgisi dışında gerçekleşmez. O'nun bilgisi ve izni olmadan bir yaprak bile kımıldamaz. Yaratılmışların bilgisi ise sınırlıdır.

Kudret: "Güç, kuvvet" demektir. Allah'ın her şeye gücü yeter. O'nun gücü sonsuz ve sınırsızdır.


Dua

Dua; İsteklerimizi Allah'a iletmektir, sevinç ve üzüntülerimizi Allah ile paylaşmaktır, Allah'tan yardım dilemektir. Dua, insanın içinden geldiği gibi ve istediği zaman edilebilir. Önemli olan samimi olmaktır. Diğer insanlar ve canlılar için de dua edilmelidir.


Hz. İbrahim (a.s.)

Kur'an'da adı geçen peygamberlerdendir. Kendisine "Allah'ın dostu" anlamında Halilullah lakabı verilmiştir. Yüce Allah Hz. İbrahim'e 10 sayfalık bir kitap (suhuf) gönderdi. O, tevhid inancını halkına tebliğ ederken yaşadığı ülkenin kralı olan Nemrud tarafından ateşe atıldı. Ancak Allah'ın bir mucizesi olarak ateş onu yakmadı. Hz. İbrahim, oğlu İsmail (a.s.) ile birlikte Yüce Allah'ın emri gereği Mekke'de Kabe'yi inşa etmiştir.


İhlas Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

Kul hüvellâhü ehad. Allahüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

"De ki: O Allah'tır, bir tektir. Her şey O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O'ndan çocuk olmamıştır. Kendisi de doğmamıştır. Hiçbir şey O'na denk değildir."


NOT: Bu okuduğunuz yayın, Allah İnancı ünitesinin kısa bir özetidir. Kavram ve kazanım odaklı daha ayrıntılı ders notları için buraya tıklayın.