Din Kültürü 7. Sınıf 4. Ünite Allah'ın Kulu ve Elçisi Hz. Muhammed s.a.v. (Özet)

Konu anlatımı, ders notları, özet bilgiler.

Allah'ın Kulu Hz. Muhammed (s.a.v.)

• Hz. Muhammed (s.a.v.) de bizim gibi bir insandı. Mekke'de bir anne ve babadan dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik dönemlerini yaşadı. Evlendi, çoluk çocuk sahibi oldu. Ömrü sona erince de vefat etti.

• Peygamberimiz yaşamı boyunca normal bir insanın karşılaşabileceği birçok durumla karşılaştı. Yeri geldi sıkıntı çekti, fakirlik gördü, üzüldü, yakınlarını kaybetti. Yeri geldi sevinçli anları oldu.

• Bedenî ihtiyaçları oldu; hastalandı, iyileşti, bazen üzüldü, gözyaşı döktü.

• Rızkını kazanmak için çalıştı, çobanlık yaptı, ticaretle uğraştı.


Allah'ın Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)

Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah'ın kulu ve peygamberidir. Onun diğer insanlardan ayrılan en önemli özelliği, Allah'tan vahiy almasıdır. O, Allah'tan aldığı emirleri, yasakları, bilgileri insanlara tebliğ etmekle görevlidir. Bu durum, onun peygamberlik vasfıdır.

Hz. Muhammed, Allah'ın insanlara gönderdiği son peygamberdir. Allah, peygamberimizden sonra yeni bir peygamber ve kutsal kitap göndermeyecektir. Peygamberimizin bizlere tebliğ ettiği ilkeler evrenseldir, yani tüm insanlık için geçerlidir.
www.huseyinarasli.com
Hz. Muhammed (s.a.v.) Kur'an'ı açıklayıcıdır. Kur'an, Hz. Muhammed'e indirilmiştir. Dolayısıyla Kur'an'ı en iyi anlayan ve yorumlayan insan, Hz. Muhammed'dir. Peygamberimiz Kur'an ayetlerinin içerdiği anlamları insanlara sözleriyle ve davranışlarıyla açıklamıştır.

Hz. Muhammed (s.a.v.) insanlık için bir uyarıcıdır. O insanları, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, Kur'an'da emredilen yoldan gitmek (sırat-ı müstakim), İslam'ın ilkelerini benimseyip yaşamak, kötü şeyleri terkedip iyi şeyleri yapmak konusunda (emr bil maruf, nehy anil münker) uyarmıştır.

Hz. Muhammed (s.a.v.) insanlığa bir rahmettir. Yüce Allah'ın Hz. Muhammed'i insanlara peygamber olarak göndermesi, kullarına olan bir lütfudur. Bu durum insanlık için bir kurtuluştur. Çünkü insanlar daha önce apaçık bir sapıklık içinde iken Hz. Muhammed peygamber olarak gönderilince insanları eğitmiş, onlara güzel ahlakı, doğru davranışları öğretmiş ve böylece toplumda daha önceden var olan birçok kötülük ortadan kalkmıştır.

Hz. Muhammed (s.a.v.) güzel ahlakın tamamlayıcısıdır. Peygamber Efendimizin ahlakı çok üstündü. Kur'an'da "Ve sen elbette üstün bir ahlak sahibisin." (Kalem suresi, 4. ayet) denilerek bu duruma dikkat çekilmiştir. O (s.a.v.), her davranışıyla insanlara örnek olmuştur. Böylelikle hem öğreterek, hem de yaşayarak insanlar arasında güzel ahlakın yerleşmesini sağlamıştır.


Kâfirun Suresi ve Anlamı

Kâfirun Suresi Kur’an-ı Kerim’in 109. suresidir. Mekke’de indirilmiştir ve 6 ayetten oluşur. Adını, ilk ayetinde geçen kâfirun ifadesinden alır. Kâfirun "kafirler" anlamına gelir. Bu surede şirk ve küfür ile imanın asla bir araya gelemeyeceği ifade edilmiştir.

Bismillahirrahmanirrahim
Kul yâ eyyühel kâfirun. Lâ a'büdü mâ ta'büdün. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Leküm diynüküm ve liyedîn.

"De ki: Ey kafirler! Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır."

NOT: Bu okuduğunuz yayın, Allah'ın Kulu ve Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.) ünitesinin kısa bir özetidir. Kavram ve kazanım odaklı daha ayrıntılı ders notları için buraya tıklayın.

7. Sınıf 4. Ünite Testleri
• 7. Sınıf 4. Ünite Test-1
• 7. Sınıf 4. Ünite Test-2
• 7. Sınıf 4. Ünite Test-3
• 7. Sınıf 4. Ünite Test-4