Cumhuriyet Dönemi Nesir (Öğretici Metinler)

• 1911 yılındaki Yeni Lisan hareketi ve akabinde gelen Milli Edebiyat anlayışı, şiirde olduğu gibi öğretici nesir metinlerinde de dilde sadeleşmeyi başlatmıştır.

• Milli Edebiyat hareketinin devamı niteliğindeki Cumhuriyet Dönemi öğretici metinlerinde sade ve konuşma dilinde bir Türkçe kullanımı gelişerek devam etmiştir.

• Eserlerde halk söyleyişlerine ait tamlamalara yer verilmiştir.

• Bu dönemin öğretici metinlerinde insanıyla, doğasıyla, değerleriyle, kültürüyle Anadolu konusu işlenmiştir.

• Türkçe dil kuralları uygulanmıştır.

• Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türk Dil Kurumu, Türkiyat Enstitüsü, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi gibi kurumların kurulması, harf inkılabının gerçekleşmesi, okuma-yazma oranının artması gibi hususlar, bu dönemde öğretici metinlerin gelişmesini sağlamıştır.

• Bu dönemde öğretici metinlerde sade, açık, anlaşılır bir dilin kullanılması ve toplumda okuma-yazma oranının artması, öğretici metinlerin daha fazla kitlelere ulaşmasını sağlamıştır.

• 1940 sonrası öğretici metinlerinde yabancı kelimeler (özellikle İngilizce) giderek daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Bunda, toplumsal hayata dahil olan basın-yayın, internet, televizyon, ticaret, ekonomi vb yeni unsurlar etkilidir. www.huseyinarasli.com

• Cumhuriyet Dönemi'nde edebî nesir türleri; gezi yazısı, anı (hatıra), makale, fıkra, günlük, deneme, biyografi...

• Edebî nesir türlerinde belli bir sanat endişesi, güzellik ve okuyucuya estetik haz verme amacı vardır.

• Cumhuriyet Dönemi'nde bilimsel nesir türleri; tarih, coğrafya, ilahiyat, felsefe, sosyoloji, psikoloji, fizik, kimya, biyoloji...

• Bilimsel nesir türlerinde okuyucuyu kültürel, sosyal, bilimsel, ahlaki, dini yönlerden bilgilendirme amacı vardır.


• Cumhuriyet Dönemi'nde Deneme

• Cumhuriyet Dönemi'nde Makale

• Cumhuriyet Dönemi'nde Gezi Yazısı

• Cumhuriyet Dönemi'nde Anı (Hatıra)

• Cumhuriyet Dönemi'nde Fıkra

Araştıran ve Yazan: Hüseyin ARASLI
© Telif Hakkı
Sitedeki dokümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Tüm yayınlarımızın tek yasal yayın platformu huseyinarasli.com adresidir.