TDE 10. Sınıf 3. Ünite Özeti

Türk dili ve edebiyatı dersi 10. sınıf 3. ünite "ŞİİR" özet konu anlatımı.

3. ÜNİTE ŞİİR
• İslamiyet Öncesi Sözlü Dönem
• Geçiş Dönemi Edebiyatı
• Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı
• Anonim Halk Edebiyatı
• Âşık Tarzı Halk Edebiyatı
• Divan Edebiyatı
• Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri
• Divan Edebiyatında Görülen Akımlar
• Dil Bilgisi: İsim Tamlaması


ÖRNEK METİN: ŞARKI (Divan Edebiyatı)

Sevdiğim cânım yolunda hâke yeksân olduğum
İyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum
Ey benim aşkında bülbül gibi nâlân olduğum
İyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum

Cümle yarân sana uşşâk olduğun bilmez misin
Cümlenin tâkatları tâk olduğun bilmez misin
Şimdi âlem sana müştâk olduğun bilmez misin
İyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum

Gâhi Feyzâbâd'a doğru azmedip eyle safâ
Âsafâbâd'a gelip gâhî salın ey mehlikâ
Gel hele gör sahn-ı Sa'dâbâd'a hîç olmaz behâ
İyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum

Kaplatıp gül-penbe şâli ferve-i semmûruna
Ol siyeh zülfü döküp ol sîne-i billûruna
Itr-ı şâhîler sürüp ol gerden-i kâfûrına
İyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum

Sen açıl gül gibi zâr ile hezâr olsun Nedim
Bend bend olsun ham-ı zülfün şikâr olsun Nedim
Sen salın cânâ yolunda hâksâr olsun Nedim
İyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum

(Vezin: Fâ'ilâtün / Fâ'ilâtün / Fâ'ilâtün / Fâ'ilün)

NEDİM