Divan Edebiyatında Kullanılan Nazım Biçimleri (Şekilleri)

Beyitlerden Oluşan Nazım Şekilleri

    Kaside

    Gazel

    Mesnevi

    Kıt'a


Dört Mısralı Nazım Şekilleri

    Rubai

    Tuyuğ

    Murabba'

    Şarkı


Bendlerden Oluşan Nazım Şekilleri

    Terkib-i Bend

    Terci-i Bend