Din Kültürü 8. Sınıf 3. Ünite

"Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Hayatından Örnek Davranışlar" ünite özeti

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İNSANLARA DEĞER VERİRDİ

     İslam dinine göre insan üstün ve şerefli bir varlıktır. Bu nedenle her türlü saygıya lâyıktır. Peygamberimiz de insanlara değer vermiş, insanlara saygılı davranmış ve insanlar arasında ayırım yapmamıştır. Peygamberimiz insanlar arasında zengin, yoksul, yaşlı, genç, ırk, cinsiyet, inanç ayrımı yapmamış, herkese sevgiyle yaklaşırdı. Yaşadığı toplumda...

» devamını okumak için tıklayınHZ. MUHAMMED (S.A.V.) GÜVENİLİR BİR İNSANDI

• Hz. Muhammed her zaman dürüstlüğü ile tanınmış, kimseyi aldatmamış, asla yalan söylememiş ve verdiği sözlerde durmuştur. Bu yüzden O'na "Muhammedül emin" (güvenilir Muhammed) denilirdi. İslamiyeti yaymaya başladığında müşrikler O'na kahin, büyücü, sihirbaz dediler ama yalancı diyemediler. Kabe'nin tamiri sırasında Mekkeliler arasında çıkan ve neredeyse kan dökülmesine neden olan bir anlaşmazlık...

» devamını okumak için tıklayınHZ. MUHAMMED (S.A.V.) BİLGİYE ÖNEM VERİRDİ

     İlim öğrenmenin önemi Kur'an'ın birçok ayetinde vurgulanmıştır. Hatta Kur'an'ın ilk emri "Oku!"dur. Peygamber Efendimiz bilgiye, bilim öğrenmeye önem verirdi. O (s.a.v.), ilim öğrenmenin Allah yolunda yapılan bir faaliyet olduğunu belirtmiş, âlimlerin gökteki yıldızlar misali birer rehber olduklarını söylemiştir. Peygamberimiz hicretten sonra Medine'de yaptırdığı mescidin yanına ilk iş olarak "Suffe" adı verilen...

» devamını okumak için tıklayınHZ. MUHAMMED (S.A.V.) DANIŞARAK İŞ YAPARDI

     İstişare (danışma); bir iş için bilgi veya yol-yöntem sormak, danışmak, görüş almak, fikir alışverişinde bulunmak anlamlarına gelir. Peygamber Efendimiz bir konuyla ilgili karar vermeden önce uzman kişilere danışır, onlarla fikir alış verişinde bulunur ve "Her şeyi ben bilirim." anlayışıyla hareket etmezdi. Nitekim sahabeden Ebu Hureyre "Resulullah'tan daha fazla arkadaşlarıyla istişare eden bir kimse görmedim." diyerek Peygamberimizin danışmaya ne kadar önem verdiğini belirtmiştir. Peygamberimizin hayatından istişare örnekleri...

» devamını okumak için tıklayınHZ. MUHAMMED (S.A.V.) MERHAMETLİ, HOŞGÖRÜLÜ VE AFFEDİCİYDİ

     Merhamet; canlılara sevgi ve şefkatle yaklaşmak demektir. Bu duyguyu en güzel yansıtan kişi olan Peygamberimiz, inanan ya da inanmayan herkese merhametle yaklaşırdı. O (s.a.v.) merhametli, hoşgörülü, affedici, kibar olduğu için insanlar kısa sürede O'nun etrafında toplanmış, Müslümanlığı kolayca kabul etmişlerdir. Peygamberimiz İslam'ı anlatmak için Taif şehrine gittiğinde, Mekkeli müşriklerin kışkırtmasıyla Taifliler O'na...

» devamını okumak için tıklayınHZ. MUHAMMED (S.A.V.) ÇALIŞMAYI SEVER, ZAMANI İYİ DEĞERLENDİRİRDİ

• Hz. Muhammed (s.a.v.) bütün Peygamberler gibi kazancını çalışarak sağlamış, insanların rızıklarına ulaşmak için çalışmalarını, helal yoldan ve emek harcayarak kazanç elde etmelerini tavsiye etmiştir.

     "Hiç kimse el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir." Hz. Muhammed (s.a.v.)

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) geçimini sağlamak için yaptığı işler...

» devamını okumak için tıklayınHZ. MUHAMMED (S.A.V.) SABIRLI VE CESARETLİYDİ

• Kur'an-ı Kerim'de insanlara sabırlı olmaları öğütlenir ve sabırlı davrananlara Allah'ın yardım edeceği belirtilir.

     "Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir." ( Bakara suresi, 153. ayet)

» devamını okumak için tıklayınHZ. MUHAMMED (S.A.V.) HAKKI GÖZETİRDİ

• Hak ve adalet konularında uymamız gereken ilkeler Kur'an-ı Kerim'de şöyle belirtilir:

     "Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar, fakir olsunlar Allah onlara (sizden) daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın, (şahitliği) eğip büker (doğru şahitlik etmez), yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Nisa suresi, 135. ayet)

» devamını okumak için tıklayınHZ. MUHAMMED (S.A.V.) DOĞAYI VE HAYVANLARI SEVERDİ

• Peygamber Efendimiz doğayı ve hayvanları çok sever, çevrenin korunması, güzelleştirilmesi, hayvanların korunması konularına çok önem verirdi. Bu nedenle Mekke, Medine ve Taif şehirlerini koruma altına aldırmış, bu bölgelerde ağaçların kesilmesini, hayvanların avlanmasını yasaklamış, çevreyi koruma altına aldırmıştır. Peygamberimiz yolculuk veya yük taşıma amacıyla kullandığı hayvanlarını...

» devamını okumak için tıklayın