Din Kültürü 8. Sınıf 3. Ünite

Din ve Hayat

Bu ünitede sırasıyla; "Din, Birey ve Toplum", "Dinin Temel Gayesi", "Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf (a.s.)", "Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı" konularına yer verilir.

8. SINIF 3. ÜNİTE DİN VE HAYAT
• Din, Birey ve toplum
• Dinin Temel Gayesi
• Hz. Yusuf'un (a.s) Hayatı
• Asr Suresi ve Anlamı


Kazanım ve Açıklamaları

1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. İslam dininin temel inanç, ibadet ve ahlaki esasları bireysel, sosyal ve iktisadi hayatla ilişkilendirilerek ele alınır.

2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. Canın korunmasında, “iş sağlığı ve güvenliği”; malın korunmasında, “haksız kazanç”; aklın korunmasında, “zararlı alışkanlıklar”; neslin korunmasında, “aile kurumunun önemi” gibi konulara da değinilir.

3. Hz. Yusuf’un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. Hz. Yusuf’un (a.s.) hayatı, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

4. Asr suresini okur, anlamını söyler. Asr suresiyle ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.

© Telif Hakkı

Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerine fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.