Din Kültürü 8. sınıf 4. ünite

Kur'an'da Akıl ve Bilgi. Ünite ders notları ve örnek testler aşağıdaki bağlantılarda. Ders notları MEB kazanımlarına uygundur. 8. sınıf Türkçe dersi dökümanlarımızı da okumayı unutmayın.


AKLIN DİNÎ SORUMLULUKTAKİ YERİ VE ÖNEMİ

     Akıl Arapça bir kelime olup bağlamak, alıkoymak, korumak anlamlarına gelir. Akıl, doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırabilme yeteneğidir. Allah'ın insana verdiği en büyük nimetlerden biri olan akıl aynı zamanda her türlü sorumluluğun ön şartıdır. İslam dinine göre ergenlik çağına ulaşmış ve akıl sağlığı yerinde olan kişiler dinin emirlerini yerine getirmekle sorumludur ya da diğer bir söyleyişle mükelleftir. İnsan, akıl ve irade sahibi olduğu için...

» devamını okumak için tıklayınKUR'AN AKLIMIZI KULLANMAMIZI İSTER

     Kur'an akla büyük önem verir; insanın aklıyla düşünmesini, araştırmasını ve doğruya ulaşmasını ister. Kur'an'daki bir çok ayette "Düşünmez misiniz, aklınızı kullanmıyor musunuz, anlamaz mısınız" gibi ifadeler, insanı düşünmeye ve aklını kullanmaya çağırır. Kur'an'da insanın yeryüzünde gezip dolaşması, olayları yerinde incelemesi, aklıyla temellendirmesi...

» devamını okumak için tıklayınKUR'AN DOĞRU BİLGİYE ÖNEM VERİR

Doğru bilgi; gerçek, güvenilir ve kesin olan, zan ve tahmine dayalı olmayan bilgilere denir. Sözlerimizin, tercihlerimizin ve davranışlarımızın doğru olabilmesi için bilgilerimizin de doğru ve güvenilir olması gerekir. Kur'an; doğru bilgiye ulaşmayı teşvik eder, doğru bilgiye ulaşmanın yollarını açıklar ve bu konuda aklımızı, duyularımızı kullanmamızı ister. Çünkü doğru bilgi inancı güçlendirir. Bu sayede...

» devamını okumak için tıklayınKUR'AN'DA BİLGİ EDİNME YOLLARI

Duyular: İnsan; görme, duyma, tat alma, dokunma ve koklama duyularıyla bilgi edinir. Kur'an insanları doğayı gözlemlemeye, yaratılan güzellikleri görmeye, evrendeki düzeni fark etmeye davet ederek insanın bunlar üzerine düşünmesini ve doğru bilgiye ulaşmasını ister. Duyularını ve aklını kullanmayanları ise "Onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir." (Bakara, 18.) diyerek kınar.

» devamını okumak için tıklayınBİLGİ TAASSUBU ÖNLER

Bir görüşe, bir inanca körü körüne ve aşırı derecede bağlanıp ondan başkasını kabul etmemek taassuptur. Buna bağnazlık da denir. İslam dini bağnaz düşünmekten kaçınmamızı emretmiştir. Taassuptan korunmak için de aklımızı kullanmamızı, şüpheli şeylerden uzak durmamızı istemiştir. Taassup sahibi bir insan araştırmadan körü körüne taklit eder, başkalarının inanç, düşünce ve görüşlerine saygı göstermez.

» devamını okumak için tıklayınSEVGİ VE MERHAMET ÖRNEĞİ HZ. YUSUF (A.S.)

Kur'an'da yer alan surelerden biri olan Yusuf suresi, 111 ayetten oluşmaktadır. Bu surede Hz. Yusuf'un hayatı anlatılır. Yusuf aleyhisselamın hayat hikayesi Kur'an-ı Kerim'de "kıssaların en güzeli" olarak nitelendirilmiştir. Hz. Yakup'un on iki oğlu vardı. Bunların içinde dünyalar güzeli bir çocuk olan Yusuf'u çok seviyordu. Hz. Yusuf on iki yaşlarındayken rüyasında on bir yıldız, ay ve güneşin kendisine...

» devamını okumak için tıklayın