Din Kültürü 12. Sınıf Ünite Özetleri

12. sınıf din kültürü ünite özetleri için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.


12. SINIF ÜNİTE ÖZETLERİ

• 1. Ünite: İslam ve Bilim

• 2. Ünite: Anadolu'da İslam

• 3. Ünite: Tasavvufî Yorumlar

• 4. Ünite: Güncel Dini Meseleler

• 5. Ünite: Hint ve Çin Dinleri


• AYT EDEBİYAT TÜM KONULAR


Bir Bilgi:

BAŞLICA HADİS KAYNAKLARI

Hadis çalışmaları hicrî II. asırdan itibaren başladı. Bu çalışmalar sonucunda Peygamber Efendimizin hadislerinin toplandığı en sağlam altı hadis kitabı oluşturuldu. "Kütüb-ü Sitte" adı verilen bu kaynaklar şunlardır;

Sahih-i Buhari
Sahih-i Müslim
Sünen-i Ebu Davud
Sünen-i Nesâi
Sünen-i Tirmizi
Sünen-i İbn Mâce

Kütüb-i Sitte dışındaki meşhur hadis kaynakları ise şunlardır;

Müsned - Ahmed bin Hanbel (öl. 707)

Muvatta - İmam-ı Mâlik (öl. 795)