Türk Edebiyatı

TÜRK EDEBİYATI


9. SINIF DERS NOTLARI-TESTLER

   » Güzel Sanatlar ve Edebiyat

   » İletişim ve İletişim Ögeleri

   » Şiir (Nazım) Bilgisi

   » Edebî Sanatlar

   » Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

   » Göstermeye Bağlı Edebî Metinler

   » Öğretici Metinler

   » Sözlü Anlatım Türleri

   » 9. Sınıf TDE Kazanım Testleri

   » Dil Bilgisi Ders Notları10. SINIF DERS NOTLARI-TESTLER

   » Destan Dönemi Türk Edebiyatı

   » İslamî Dönem Türk Ed. İlk Ürünler

   » Türk Halk Edebiyatı

   » Âşık Tarzı Halk Edebiyatı

   » Tasavvufî Halk Edebiyatı

   » Divan (Osmanlı) Edebiyatı

   » 10. Sınıf TDE Kazanım Testleri

   » Dil Bilgisi Ders Notları11. SINIF DERS NOTLARI-TESTLER

   » Tanzimat Edebiyatı

   » Servet-i Fünun Dönemi

   » Fecr-i Âti Dönemi

   » Milli Edebiyat Dönemi

   » 11. Sınıf TDE Kazanım Testleri

   » Dil Bilgisi Ders Notları12. SINIF DERS NOTLARI-TESTLER

   » Cumhuriyet Dön. Türk Ed. Oluşumu

   » Cumhuriyet Dön. Nesir (Öğretici Metinler)

   » Cumhuriyet Döneminde Şiir

   » Cumhuriyet Dönemi Roman-Hikaye

   » 12. Sınıf TDE Kazanım Testleri

   » Dil Bilgisi Ders NotlarıTÜRK EDEBİYATI ÇEŞİTLİ YAYINLAR

   » Edebiyatımızdan Şiir (Nazım) Örnekleri

   » Edebiyatımızdan Nesir (Düz Yazı) Örnekleri

   » LYS Edebiyat Konularına Göre Çıkmış Sorular

   » Akıllı Tahta Uygulamaları

   » Şairler - Yazarlar (Biyografi)