Din Kültürü 8. Sınıf 2. Ünite

Zekat ve Sadaka

Bu ünitede sırasıyla; "İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem", "Zekât ve Sadaka İbadeti", "Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları", "Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)", "Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı" konularına yer verilmiştir.

8. SINIF 2. ÜNİTE ZEKAT VE SADAKA
İslam'ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
Zekat İbadeti
Sadaka İbadeti
Zekat ve Sadakanın Faydaları
Hz. Şuayb (a.s.)
Maun Suresi ve Anlamı


KAZANIMLAR

1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar.

2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. Zekâtın nisap miktarı, zekât verecek ve zekât verilecek kişiler fıkhi ayrıntılara girilmeden öğrenci seviyesi gözetilerek ele alınır.

3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. İnfak kültürünün önemine, zekâtın fakirlik ve sosyal adaletsizliğin çözüm yollarından biri olduğuna değinilir.

4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. Hz. Şuayb’in, (a.s.) “ölçü ve tartıda hile yapmama” konusunda ortaya koyduğu duyarlılıkla ilgili Kur’an-ı Kerim’den örneklere yer verilir. Kazanım, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

5. Maûn suresini okur, anlamını söyler. Maûn suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.

© Telif Hakkı

Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerine fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.