Din Kültürü 8. Sınıf 2. Ünite Zekat ve Sadaka Özet

Bu ünitede sırasıyla; "İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem", "Zekât ve Sadaka İbadeti", "Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları", "Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)", "Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı" konularına yer verilmiştir. Ünite özetine ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

8. sınıf Zekat ve Sadaka özet


KAZANIMLAR

1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar.

2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. Zekâtın nisap miktarı, zekât verecek ve zekât verilecek kişiler fıkhi ayrıntılara girilmeden öğrenci seviyesi gözetilerek ele alınır.

3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. İnfak kültürünün önemine, zekâtın fakirlik ve sosyal adaletsizliğin çözüm yollarından biri olduğuna değinilir.

4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. Hz. Şuayb’in, (a.s.) “ölçü ve tartıda hile yapmama” konusunda ortaya koyduğu duyarlılıkla ilgili Kur’an-ı Kerim’den örneklere yer verilir. Kazanım, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

5. Maûn suresini okur, anlamını söyler. Maûn suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.