Din Kültürü 8. Sınıf 1. Ünite Kader İnancı (Özet)

1. ÜNİTE KADER İNANCI
• Kader ve Kaza İnancı
• İnsanın İradesi ve Kader
• Kaderle İlgili Kavramlar
• Hz. Musa (a.s.)
• Ayetel Kürsî ve Anlamı
• 8. Sınıf Ünite Testleri


Bu ünitede sırasıyla; "Kader ve Kaza İnancı", "İnsanın İradesi ve Kader", "Kaderle İlgili Kavramlar", "Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)", "Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı" konularına yer verilmiştir.


KAZANIMLAR

1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. Allah’ın (c.c.) her şeyi bir ölçüye göre yaratmasına, Sünnetullah kavramı kapsamında evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalara yer verilir.

2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.

3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. Kavramlar; ecel, ömür, rızık, tevekkül, başarı, başarısızlık, sağlık ve hastalık ile sınırlandırılır; kavramlar, kaderle ilişkilendirilerek ele alınır.

4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. Alın yazısı, kara talih, baht, kısmetsizlik gibi kalıp yargılar. Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaması sonucunda yaşanan iş kazalarının kaderle olumsuz bir şekilde ilişkilendirilerek bireysel ve toplumsal sorumluluğunun göz ardı edilmesi gibi yanlış anlayışlar eleştirel bir bakışla ele alınır.

5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. Hz. Harun’dan (a.s.) kısaca bahsedilir. Kazanım, A’râf, Tâhâ ve Kasas surelerindeki ilgili ayetler kapsamında öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

6. Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. Ayet el-Kürsi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir, ayette verilen mesajlara ve ayetin nerelerde okunduğuna değinilir.
© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar, sadece kendi okullarında derslerine girdikleri öğrencileri için fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.