Din Kültürü 8. Sınıf 1. Ünite

Kaza ve Kader

ALLAH HER ŞEYİ BİR ÖLÇÜYE GÖRE YARATMIŞTIR

     Allah kainatta yer alan her şeyi bir plan, ölçü ve uyum içerisinde yaratmıştır. Bu ölçülü yaratılışın örneklerini hayatımızın ve yaşadığımız kainatın her alanında görmek mümkündür. Bu yaratılışta hiçbir düzensizlik ve dengesizlik görülmez. Dengeyi bozan insanlardır.

» devamını okumak için tıklayınKADER VE EVRENDEKİ YASALAR
(Kader ve kaza kavramları, fiziksel yasalar, biyolojik yasalar, toplumsal yasalar)

Kader: Sözlükte ölçü, miktar anlamlarına gelen kader, terim olarak Allah'ın evrende olacak olan her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde önceden programlamasına denir.

Kaza: Allah tarafından önceden planlanan bu olayların zamanı gelince programa uygun olarak gerçekleşmesine kaza denir.

» devamını okumak için tıklayınİNSANIN İRADESİ VE KADER
(Külli irade, cüz'i irade, insanın özgürlüğü ve sorumluluğu, ecel ve ömür, emek ve rızık)

Cüz'î İrade: Allah tarafından insana verilen sınırlı seçme özgürlüğüne cüz'i irade denir. İnsan akıl sahibi olduğu için düşünce, söz ve davranışlarında özgürdür. İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasında tercih yapabilir. Allah insanlara kutsal kitaplar ve peygamberler göndererek iyiyi-kötüyü...

» devamını okumak için tıklayınALLAH'A GÜVENMEK (TEVEKKÜL)

• Tevekkül: Bir iş yaparken gerekli olan bütün çabayı, gayreti gösterdikten sonra işin sonucunun başarıyla noktalanması için Allah'a güvenmek, sonucu O'na bırakmak. Örneğin; sınavımıza yeterli derecede çalıştıktan sonra başarı için Allah'a güvenmek, O'na dayanmak. Diğer bir örnek; İnsanın tarlasını sürüp, tohumunu ekip, gerekli sulama ve diğer işlemleri yaptıktan sonra gerisini Allah'a bırakmak.

» devamını okumak için tıklayınAYETEL KÜRSÎ VE ANLAMI

Bakara suresinin 255. ayetidir. İçinde "kürsi" kelimesi geçtiği için bu ayete “Ayete’l-Kürsi” denilmiştir. Bu ayet, Allah’ın (c.c.) yüce sıfatlarını ve eşsiz kudretini anlatmaktadır.

Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm.
Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm.
Lehû mâ fissemâvâti ve mâ fil ard.
Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih.
Ya'lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm.
Ve lâ yuhîtûne bi şey'in min ilmihî illâ bimâ şâe.
Vesia kürsiyyühüs semâvâti vel ard.
Ve lâ yeûdühü hıfzuhümâ.
Ve hüvel aliyyül azîm.

Anlamı:

Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir, bütün varlığın iradesini yürütendir. Onu ne uyuklama tutar, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun sonsuz kudreti gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp gözetmek O'na ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca O'dur.

Araştıran ve yazan: Hüseyin ARASLI